Hifab Advisory · Stockholm · Hybridarbete

Strategisk Projektledare & PMO

Bidra till vår utveckling inom rådgivning och ledning av stora projektportföljer med hjälp av strategi, ledarskap, affärsutveckling och genomförande.

Stockholm

Hifab Advisory · Stockholm · Hybridarbete

Strategisk Projektledare & PMO

Bidra till vår utveckling inom rådgivning och ledning av stora projektportföljer med hjälp av strategi, ledarskap, affärsutveckling och genomförande.

Läser in ansökningsformuläret